| Bottom | Home | Article | Bookshelf | Keyword | Author | Oxymoron |

SNH48
>Lyrics
>Member

SNH48 Members (1)

Cat: MIS
Pub: 2015
#: 1404a
AKB48 & SNH48
up 15222

Pinyin
I
Why?
 • Akiharaba has been a transmission base of Japanese high technology, but now is Mecca of Japanese Pop-culture, which is now prevailing overseas; in particular young idol girl singers groups like AKB48 are proliferating in Asia; such as SNH48 and JKT48.
 • It is remarkable that Japanese talented members join and teach local groups; Sae Miyazawa who shifted from AKB48 to SNH48 says; "Even language is different, but performance should be common in the world."
 • It is enjoyable to see the same dance and performance with different languages like Chinese, Indonesian and English other than Japanese.
 • SNH48 was produced by Yasushi Akimoto as a sister idol group in April 2012, franchised in Shanghai, China.
 • Source: http://www.snh48.com/
 • 秋葉原は日本のハイテク発信の象徴だったが、今や日本のポップカルチャーのメッカであり、それが海外にも広がりつつある。特にAKB48のような若い女性アイドルグループが、SNH48やJKT48のようにアジアに広がっている。
 • 日本の才能あるメンバーが各地のグループに参加して教えているのは画期的である。AKBからSNHに移籍した宮沢佐江曰く、言語は違うがパフォーマンスは共通と。
 • 日本語だけでなく中国語、インドネシア語、英語で同じダンスとパフォーマンスが見るのは楽しい。
 • SNH48は、AKB48の姉妹グループとして、2012年4 月に上海で秋元康によって設立。
Photo
Name (SII)
Nickname
Homeplace
Photo
Name (NII)
Nickname
Homeplace
Photo
Name (HHII)
Nickname
Homeplace
       

>Top <A>:

<A>:

<A>:

<A>:

<A>:

<A>:

<A>:

<A>:

>Top <B>:

<B>:

<B>:

<B>:

<B>:

<B>:

<B>:

<B>:

>Top <C>:

<C>:

<C>:

<C>:

<C>:

<C>:

<C>:

<C>:

S001_ChenGuanHui

陈观慧
ChénGuānHuì
1993.8.23
161
一期生;
总选举10

少艾 xiǎoài

广东省 ChenJiaYing

陈佳莹 Chén JiāYíng
1993.7.12
165; 二期

加莹 jiāyíng;
呵呵 hēhē
上海 Shànghǎi
chensi

陈思 ChénSī
1991.9.14
163
一期生;
总选举9
双節棍 nunchuck

教练 jiàoliàn
思思 sīsī
沉思 chénsī;

 

湖南省 ChenWenYan
陈问言 Chén WēnYán
1994.1.27
165; 2.5期生
豆芽 dòuyá
广东 Guǎngdōng
        ChenYiXin 陈怡馨 Chén YíXīn
1996.1.3
166; 三期
嘟嘟 dūdū 福建省

>Top <D>:

<D>:

<D>:

<D>:

<D>:

<D>:

<D>:

<D>:

DaiMeng

戴萌 Dàiméng
1993.2.8
169
一期生
总选举13

呆萌 dāiméng
Diamond
皮卡丘 Píkǎqiū;
雕 diāo
上海市 DongYanYun 董艳芸 Dǒng YànYún
1993.2.24
166; 二期

Panda;
芸子 yúnzi

福建 Fújiàn; 厦门 Xiàmén

>Top <E>:

<E>:

<E>:

<E>:

<E>:

<E>:

<E>:

<E>:

>Top <F>:

<F>:

<F>:

<F>:

<F>:

<F>:

<F>:

<F>:

        FengXinDuo

冯薪朵 Féng XīnDuǒ
1992.1.24
162; 二期
NII-Captain

那那西 Nānāxī 辽宁 Liáoníng;
大连 Dàlián

>Top <G>:

<G>:

<G>:

<G>:

<G>:

<G>:

<G>:

<G>:

GongXiaoHe 宫小荷 GōngXiǎoHé
1996.7.11
161; 三期
猫猫 māomāo 安徽省 ānhuī GongShiQi

龚诗淇 Gōng ShīQí
1998.5.5
165; 二期
总选举12

十七 shíqī 重庆 Chóngqìng

>Top <H>:

<H>:

<H>:

<H>:

<H>:

<H>:

<H>:

<H>:

HaoWanQing

郝婉晴 Hǎo WǎnQíng
1995j.11.1
165; 三期

- 山东省 HuangTingTing 黄婷婷 Huáng TíngTíng
1992.9.8;
165; 二期
NII-ViceCaptain
阔太太 kuòtàitài; TeTe 江苏 Jiāngsū, 南京 Nánjīng
        HeXiaoYu 何晓玉 Hé XiǎoYù
1991.10.31
167; 二期
晓晓;小玉 湖北 Húběi &
天津 Tiānjīn

>Top < I >:

< I >:

< I >:

< I >:

< I >:

< I >:

< I >:

< I >:

>Top <J>:

<J>:

<J>:

<J>:

<J>:

<J>:

<J>:

<J>:

JiangYun 蒋芸 Jiǎ̌ngYún
1992.3.27
169 二期
Mirai;
降云 jiàngyún
江苏省 JuJingYi

鞠婧祎 Jū JìngYī
1995.6.18
159; 二期
总选举4
Solo singer of 都是夜风惹的祸
夜蝶duet

小鞠; jū
Kiku-chan
四川 Sìchuān, 成都 Chéngdū

>Top <K>:

<K>:

<K>:

<K>:

<K>:

<K>:

<K>:

<K>:

KongXiaYin

孔肖吟 Kǒng XiàoYín
1992.3.27
164 一期
总选举15

消音Xiāoyīn;
B-chan
真烦吟 fányín
辽宁省 Liáoníng        

>Top <L>:

<L>:

<L>:

<L>:

<L>:

<L>:

<L>:

<L>:

LiYuQi 李宇琪 Lǐ YǔQí
1993.2.26
168 一期
总选举11
宇 yǔ, space; 琪 qí, fine jade

毛毛 máomáo
鲤鱼旗 lǐyúqí

陕西 Shǎnxī,
西安 Xī'ān
LiYiTong 李艺彤 Lǐ YìTóng
1995.12.23
164; 二期
总选举6

katyusha;
白发卡 báiifàqiǎ

陕西 Shǎnxī, 西安 Xī'ān
LiDouDou

李豆豆 Lǐ DòuDòu
1996.10.5
163; 三期

豆酱 dòujiàng 湖北省 LiXuan

李璇 LǐXuán
1995.6.27
160; 三期

璇酱 xuánjiàng 四川省
LiQingYang 李清扬 Lǐ QīngYán
1997.6.18
168; 三期
Kuma-chan 湖北省 LinSiYi

林思意 Lín SīYì
1994.4.5
166; 二期

小四 Xiǎosì' 浙江 Zhèjiāng
LinNan 林楠 Lín Nán
1994.6.23
168; 三期
Luna 广东省 LuTing 陆婷 Lù Tíng
1992.12.18
164; 二期
Lisa; 大哥 上海 Shànghǎi
LiuJiongRan 刘炅然 Liú JiǒngRán
1996.9.2
167; 三期
怪兽 guàishòu 山东省 LuoLan 罗兰 Luó Lán
1991.9.16
148; 二期
兰兰 Lánlán 陕西 Shǎnxi
LiuPeiXin 刘佩鑫 Liú PèiXīn
1996.1.11
168; 三期
背心 bèixīn 辽宁省 Liáoníng        

>Top <M>:

<M>:

<M>:

<M>:

<M>:

<M>:

<M>:

<M>:

MiyazawaSae 宫泽佐江 Miyazawa Sae
1990.8.13
164 SKE-S队长兼任
Saetam 日本
东京都
MengYUe

孟玥 Mèng Yuè
1994.6.13
167; 二期

Mèngmèng;
船长 chuánzhăng
吉林 Jílín, 长春 Chángchūn
MoHan

莫寒 Mò Hán
1992. 1.7
163 一期
总选举7;
SII-Captain
夜蝶duet

莫莫Mòmò
么么哒 mamadā
贵州 Guìzhōu        

>Top <N>:

<N>:

<N>:

<N>:

<N>:

<N>:

<N>:

<N>:

>Top <O>:

<O>:

<O>:

<O>:

<O>:

<O>:

<O>:

<O>:

>Top <P>:

<P>:

<P>:

<P>:

<P>:

<P>:

<P>:

<P>:

>Top <Q>:

<Q>:

<Q>:

<Q>:

<Q>:

<Q>:

<Q>:

<Q>:

QianBeiTing 钱蓓婷 Qián BèiTíng
1995.5.7
163 一期;
蓓蕾 bèilěi, bud
钱少 qiánshǎo 上海市        
QiuXinYi

邱欣怡 Qiū XīnYí
1997.1.11;
164; 一期
总选举2
夜蝶duet

湾湾 wānwān;
台湾省 Táiwān        

>Top <R>:

<R>:

<R>:

<R>:

<R>:

<R>:

<R>:

<R>:

>Top <S>:

<S>:

<S>:

<S>:

<S>:

<S>:

<S>:

<S>:

ShenZhiLin

沈之琳 Shěn ZhīLín
1994.11.26
163; 二期
琳 lín, fine jade

小双 xiǎoshuāng

上海市    
 
SunRui

孙芮 Sūn Ruì
1991.4.29;
170; 二期

三妹 mèi
Three

黑龙江 Hēilóngjiāng, 哈尔滨 Hā'ěrbīn    
 
SuzukiMariya

铃木玛莉亚 Suzuki Mariya
1991.4.29
159
AKB48-A

Marianne

日本 埼玉县


   
 

>Top <T>:

<T>:

<T>:

<T>:

<T>:

<T>:

<T>:

<T>:

        TangAnQi 唐安琪 Táng ĀnQí
1992.9.7
168; 二期
Angel;
小天翔 tiānxiáng
湖北 Húběi, 黄石 Huángshí

>Top <U>:

<U>:

<U>:

<U>:

<U>:

<U>:

<U>:

<U>:

>Top <V>:

<V>:

<V>:

<V>:

<V>:

<V>:

<V>:

<V>:

>Top <W>:

<W>:

<W>:

<W>:

<W>:

<W>:

<W>:

<W>:

WenJingJie

温晶婕 Wēn JīngJié
1997.3.15;
162; 二期

苺 méi
Sunday;
草苺 căoméi

四川省 Sìchuān;

 

WanLiNa
万丽娜 Wàn LìNà
1997.10.2
158; 二期
娜娜 nànà-chan 江西 Jiāngxī, 九江 JIǔjiāng
WuZheHan

吴哲晗 Wú ZhéHán
1995.8.26; 一期/四期?
173
总选举1
晗 hán, dawn;

wu-chan;
五折 wǔzhé

浙江省 Zhèjiāng
上海市

WangBaiShuo 王柏碩 Wáng BǎiShuò
1997.12.12
163; 三期
  山东省
WuYanWen 吴燕文 Wú YānWén
1994.1017
168; 三期
HII-ViceCaptain
吴小兔 tù 湖南省 WangLu 王璐 Wáng Lù
1996.6.16
165; 三期
HII-Captain
璐宝 lùbǎo 湖南省

>Top <X>:

<X>:

<X>:

<X>:

<X>:

<X>:

<X>:

<X>:

XuChenChen

徐晨辰 Xú ChénChén
1990.6.20
161;一期
总选举16
Solo singer of 流着泪微笑

CC; Chénchén;
歌姬 gējī
江苏省 Jiāngsū XuYangYu
徐言雨 Xú YánYǔ
1993.11.10
168; 二期
咸鱼 xiǎnyú;
雨chan
浙江省 Zhèjiāng, 宁波 Níngbō
XuJiaQi 许佳琪 Xǔ JiāQí
1995.8.27; 一期
170;
总选举8
Kiki; 羊驼 yángtuó, alpaca 浙江省 Zhèjiāng XieNi 谢妮 XièNī
2000.2.12
161; 三期
妮酱 nījiàng 上海市
XuZiXuan 徐子轩 Xú ZǐXuān
1998.3.30
172; 二期
络络làolào 辽宁 Liáoníng,
沈阳 Shěngyáng
XuHan 徐晗 Xú Hán
1993.1.15
162; 三期
小乌龟 wūguī 四川省
XuYangYu 许杨玉琢 Xǔ YángYùZhuó
1995.9.25
163; 三期
绵羊 miányáng, sheep 湖南省 XuYiRen 徐伊人 Xú YīRén
1996.2.20
169; 三期
小仙女 xiānnǚ 浙江省 Zhèjiāng

>Top <Y>:

<Y>:

<Y>:

<Y>:

<Y>:

<Y>:

<Y>:

<Y>:

YuanYuZhen

袁雨桢 Yuán YǔZhēn
1998.1.10
160; 二期

余震 yúzhèn
俊俊 jùnjùn
湖南省
常德 Chángdé
YiJiaAi 易嘉爱 Yì JiāÀi
1995.6.7
160; 二期
总选举14
夜蝶duet
守年 shǒunián 广东 Guāngdōng, 深圳 Shēnzhèn
YangHuiTing 杨惠婷 Yáng HuìTíng
1998.4.8
160; 三期

Miyo   YangYinYu 杨吟雨 Yáng YínYǔ
1994.2.10
165; 三期

   

>Top <Z>:

<Z>:

<Z>:

<Z>:

<Z>:

<Z>:

<Z>:

<Z>:

ZhangYuGe 张语格 Zhāng YǔGé
1996.5.11;
170; 一期
总选举5
小章鱼 zhāngyú;
Tako-chan
黑龙江 Hēilóngjiāng ZengYanFen 曾艳芬 Zēng YànFēn
1991.1.30
158; 二期
撸力Lūlì 广东 Guāngdōng
ZhaoJiaMin

赵嘉敏 Zhào JiāMǐn
1998.7.22;
166; 一期
总选举3

Savoki;
郡主Jùnzhǔ;
14妹
广东 Guāngdōng,
深圳 Shēnzhèn
ZhaoYue 赵粤 Zhào Yuè
1995.4.29
166; 二期
玉米 yùmǐ, maize;
会长;
广东仔 zǐ
湖北 Húběi, 武汉 Wǔhàn
ZhangXin 张昕 Zhāng Xīn
1995.10.19
168; 三期
紫菜 zǐcài 广东省        
Pinyin
I
Comment
 • a
 • a

| Top | Home | Article | Bookshelf | Keyword | Author | Oxymoron |